...

Pulltex AntiOx Wine Stopper

 29,95

  • Pulltex
  • WineStopper
  • AntiOx

Beschikbaarheid: Op voorraad

Artikelnummer: 100072 Categorie:

De AntiOx van Pulltex voorkomt het afbraakproces. De technologie van AntiOx zorgt ervoor dat de zuurstof in de fles absorbeert, zodat de wijn niet oxideert. Let op: het afbraakproces wordt niet geheel gestopt, omdat de wijn al vanaf het moment dat de kurk werd verwijderd is blootgesteld aan zuurstof.

Houdbaarheid tot 10 dagen, normale stopper is meestal 1 dag goed, maar met de AntiOx wordt de houdbaarheid tot wel 10 dagen verlengd. Met een handige draaischijf op de stopper kun u de tijd in de gaten houden (de stopper kan 1000 keer gebruikt worden) bij gebruik van de stopper de fles rechtop houden.


Pulltex AntiOx helps you with the degradation process. The AntiOx technology ensures that the oxygen in the bottle is absorbed, so that the wine does not oxidize. Note: the decomposition process is not completely stopped, because the wine has been exposed to oxygen from the moment the cork was removed.

Shelf life up to 10 days, normal stopper is usually good for 1 day, but with the AntiOx the shelf life is extended up to 10 days. With a handy dial on the stopper you can keep an eye on the time (the stopper can be used 1000 times) when using the stopper keep the bottle upright.

Team AdaOnline

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.