...

Betalen

Zijn de prijzen met BTW (INCLUSIEF)

Ja, onze prijzen zijn inclusief BTW.

Geen bevestiging van betaling ontvangen?

Als u maximaal half uur heeft gewachten en geen bevestigingsmail heeft ontvangen, dan verzoeken we u om zo snel mogelijk contact op te nemen. In geval storing bij de bank willen wij u vragen om uw bank te controleren of het bedrag wel is afgeschreven, mocht dit het geval zijn kunt u uw bestelling verwachten.

AdaOnline
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen:
Klik Hier
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.